Der bor 192.709 mennesker på Amager (2016), og den er dermed Danmarks tættest befolkede ø. 
En person der er født eller er bosiddende på Amager, bliver kaldt en amager (udtales a'mager) eller (spøgende) ama'rkaner.

Øen består mest af lavt, frugtbart land. Store dele af Amager er indvundet fra Øresunds lave vand siden 1600-tallet, hvor indvindingen startede med Christianshavn. Amager er alene i det 20. århundrede gjort mere end 1/3 større ved inddæmning af Kalveboderne i 1930'erne. I dag er store dele af Amager bymæssigt bebygget, selvom Dragør og Kastrup stadig har landbrugskov og naturområder. Desuden er øen omkranset af strande.

Administrativt er øen delt mellem Københavns KommuneTårnby Kommune og Dragør Kommune. Den københavnske del er opdelt i bydelene Amager ØstAmager Vest og Indre By (Christianshavn).

Amager er forbundet med Sjælland via en række broer og tunneller og med Sverige via Øresundsbroen (eller Øresundsbron).

Øen har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.

Nederlændere
 blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amager var indtil omkring 1970, foruden meget andet, også det sted, hvor københavnerne afleverede deres affald. Derfor bliver øen til tider stadig (i folkemunde), kaldt for Lorteøen, efter at Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab, i dag Renholdningsselskabet af 1898, oprettede en rensestation for latrinspande i Kløvermarken på øens nordlige del. Dette var den første organiserede affaldsordning i København.

Store dele af Amager er indvundet fra Øresund. Hele den næsten ubebyggede vestre tredjedel af øen blev indvundet i 1930'erne. En lidt mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst fra Kastrup.


(Kilde: Wikipedia)